Provstiudvalgsmøder samt Økonomisk tidsplan

.

Provstiudvalgets forretningsorden

Provstiudvalgets regnskabsinstruks

Provstiudvalgets mødeplan - Provstiudvalgets Økonomiske tidsplan

Datoer for næste års provstiudvalgsmøder fastlægger Provstiudvalget ved årets udgang, hvorefter de bliver offentliggjort i Halsnæs og Gribskov Ugeposten, enten i slutningen af det gamle år eller i starten af det nye år.

Menighedsrådene skal være opmærksomme på, at ansøgninger m.v. der ønskes behandlet af PU, skal være provstikontoret i hænde senest 14 dage før et møde.

 

 

Referater fra provstiudvalgsmøder

Lukkede punkter der er behandlet på provstiudvalgsmøderne vil ikke fremgå af de offentlige referater, hvorfor der kan være spring mellem referaternes punkter.