1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Provstiudvalgsmøder samt Økonomisk tidsplan

Provstiudvalgets forretningsorden

Provstiudvalgets regnskabsinstruks

Provstiudvalgets mødeplan - Provstiudvalgets Økonomiske tidsplan

Datoer for næste års provstiudvalgsmøder fastlægger Provstiudvalget ved årets udgang, hvorefter de bliver offentliggjort i Halsnæs og Gribskov Ugeposten, enten i slutningen af det gamle år eller i starten af det nye år.

Menighedsrådene skal være opmærksomme på, at ansøgninger m.v. der ønskes behandlet af PU, skal være provstikontoret i hænde senest 14 dage før et møde.

 

Offentlige Budgetsamråd i 2022

De offentlige budgetsamråd vedrørende budget 2023 afholdes efter følgende plan:

 

For menighedsrådene i Halsnæs kommune.

Tirsdag d. 23. august 2022 kl. 19.00

Sted: Frederiksværk-Vinderød sognegård,

Kirkegade 8, 3300 Frederiksværk

 

For menighedsrådene i Gribskov kommune.

Torsdag d. 25. august 2022 kl. 19.00

Sted: Gilleleje sognegård,

Gilleleje Hovedgade 45, 3250 Gilleleje

 

Evt. spørgsmål kan rettes til Frederiksværk Provsti på tlf. 4839 1599.

 

Vel mødt!

Frederiksværk Provstiudvalg

 

Referater fra provstiudvalgsmøder

Lukkede punkter der er behandlet på provstiudvalgsmøderne vil ikke fremgå af de offentlige referater, hvorfor der kan være spring mellem referaternes punkter.