Om denne side

Formålet med Provstiportalen www.provsti.dk

Provstiportalen er tilrettelagt med henblik på at levere informationer om provstierne og sognene i den danske folkekirke. Brugere af siderne kan være kirkegængere, journalister og andre interesserede.
Informationssiderne stilles til rådighed af Kirkeministeriet.

Kilder til informationerne

Informationerne på disse sider stammer fra flere kilder. Oplysninger om provster, præster, kordegne og menighedsrådsmedlemmer samt disse personers adresser, telefonnumre og e-postadresser er ligesom provsti- og sogneoplysninger hentet fra Kirkeministeriets Informations System (KIS). Oplysningerne er indsamlet af stiftsøvrighederne og Kirkeministeriet. Disse oplysninger om personers navne og adresser ajourføres løbende fra CPR-registret.

Beskyttede adresser overføres ikke.

Medlemmerne af menighedsrådene har oplyst navn og adresse i forbindelse med optagelsen på kandidatlisterne til valget, jf. lov om valg til menighedsråd. Efter valget er det fra prædikestolen og i pressen bekendtgjort, hvem der er valgt til medlemmer af menighedsrådet, og hvem der er valgt til menighedsrådets formand, jf.lov om menighedsråd.

Øvrige oplysninger på siderne er tilføjet lokalt, og det er de enkelte provstier, som alene bestemmer, hvilke informationer der tilføjes.

 

Navigation på www.provsti.dk

Fra Provstiportalen er det muligt at søge direkte på provstinavn. Desuden er det muligt at søge via folkekirkens geografiske inddeling i stifter, provstier og sogne.

Kontakt Kirkeministeriet

På adressen km(at)km.dk kan du sende e-post til Kirkeministeriet.

Du kan også sende e-post direkte til det relevante kontor. Sagsfordeling og e-postadresse til de enkelte kontorer fremgår af skemaet hér.

Kontakt webmaster

Webmaster.sogn(at)km.dk modtager henvendelser, som angår sidernes tekniske funktionalitet. Hvis et spørgsmål drejer sig om sidernes indhold, bedes du kontakte det enkelte provsti eller sogn.

Information om Kirkeministeriets behandling af personoplysninger fra Provstiportalen og de enkelte informationssider

I det følgende redegøres for, hvordan Kirkeministeriet anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du besøger siderne.

Kirkeministeriet indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på siderne, medmindre den pågældende selv afgiver oplysningerne.
Hvis man kun ønsker at læse teksterne på informationssiderne, er man anonym over for Kirkeministeriet.

Kirkeministeriet får løbende statistiske oplysninger fra sin webserver om besøgende på siderne. Det er ikke ud fra disse oplysninger muligt at genkende enkelte personer.

Når du browser på nettet, efterlader du dig et "elektronisk spor", som afslører, hvor du har været. Dette spor opstår i kraft af, at din browser sender informationer til en server, f.eks. "Jeg vil gerne se siden, der hører til adressen www.provsti.dk

Samtidig med at din browser beder om www.provsti.dk, sender den nogle andre informationer til den pågældende server, herunder din adresse (ip-adresse på Internettet), således at serveren ved, hvortil den skal returnere den side, som du har bedt om at se.

Derudover fortæller de fleste browsere om deres fabrikat og versionsnummer, f.eks. Microsoft Internet Explorer version 6.0. Derved får serveren mulighed for at kunne returnere den side du har bedt om, således at den vises korrekt med netop din browser.

Afhængigt af det operativsystem og den browser du bruger, sender browseren også ofte dit brugernavn til serveren - det brugernavn du anvender, når du logger på din maskine.

Når du har besøgt provstiportalen, vil Kirkeministeriet
altså vide følgende om dig

  • Hvilke af vores sider du har kigget på, og hvornår du har kigget på dem.
  • Eventuelt hvilken browser du bruger.
  • Hvilken ip-adresse du har.
  • Eventuelt hvilket brugernavn du har.

Ved hjælp af disse oplysninger kan Kirkeministeriet finde ud af, hvilken vej du bruger for at finde information på www.provsti.dk.
Vi kan f.eks. se, om du starter på forsiden og bevæger dig ned på undersiderne, eller om du hopper ind midt på siden fra en søgemaskine.

Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af en statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af Provstiportalen.