Nyttige dokumenter

Samarbejds- og udviklingspuljer - beskrivelse

Annonce Fællesskab

Samarbejdet om Livet i Kirken er et fælles annoncesamarbejde for provstiets kirker, som indebærer, at kirkerne hver uge har hvert sit modul på en fælles side i Lokalavisen Aarhus Nord. Deri er også en præsteklumme.

Formålet med samarbejdet er at sikre, at de deltagende kirker får en synlig og effektiv kommunikation omkring kirkernes arrangementer.

Kontakt ang. den daglige "drift": Marianne Bugge; mail: MABU@km.dk