Kontakt

Provst (kirkebogsfører) Lise Hindsholm

Vesterled 45, 6851 Janderup Vestj
Tlf: 75258207
Træffes normalt ikke mandag.
Mobil nummer 21439392
Provstiets officielle E-mail:
Varde.Provsti@km.dk