Kontakt

Provst (kirkebogsfører) Lisbeth Damgren

Silstrupvej 12, 7700 Thisted
Tlf: 21801750
Provstiets officielle E-mail:
Thisted.Provsti@km.dk