Kontakt

Provst (kirkebogsfører) Preben Kræn Christensen

Sjelborg Strandvej 13, 6710 Esbjerg V
Tlf: 51 54 75 58
Provstiets officielle E-mail:
skads.provsti@km.dk