Det Fælles Regnskabskontor

Kontaktoplysninger

Det Fælles Regnskabskontor:

Inge Lise Madsen, tlf. 2445 9559. Mail til: ILMA@km.dk.

Else Ernø-Kjølhede, tlf. 5149 9559. Mail til: EER@km.dk

Jens Dejgaard, tlf. 2896 8154. Mail til: JEDJ@km.dk

Bente Vestergaard, tlf. 2845 5194. Mail til: BEVES@km.dk

 

Formand for regnskabskontorets bestyrelse: Niels-Erik Sørensen, tlf. 2140 2247