Kontakt

Provst (kirkebogsfører) Mette Moesgaard Jørgensen

Kirkegade 2,1, 7900 Nykøbing M
Tlf: 23411484
Tirsdag-fredag 9-14
Provstiets officielle E-mail:
morsoe.provsti@km.dk