HR-Resurser

HR-arbejde i Ikast-Brande Provsti

HR- Katalog Ikast-Brande Provsti

Folkekirken skal være et godt og trygt sted at arbejde - både for professionelle og frivillige. Derfor tilbyder Ikast-Brande Provsti HR-ydelser og hjælp til alle menighedsråd og selvstændige juriske institutioner i provstiet. Formålet er at understøtte menighedsrådets arbejdsgiverrolle og funktion, for at sikre gode arbejdsmæssige rammer for menighedsrådet og sognets medarbejdere.

Hvad kan vi hjælpe med?

Rådgivning og Sparring

 • Lønforhandling
 • Sparring omkring APV og arbejdsmiljødrøftelser
 • Sparring omkring afholdelse af MUS
 • Konflikthåndtering
 • Ledelsessparring
 • Vejledning om valg til MR

Personaleadministration og regler

 • Vejledning og svar på spørgsmål ang. kontrakter, ferie og overenskomster for kirkens ansatte
 • Vejledningen omkring de formelle rammer om menighedsrådets arbejde
 • Hjælp til udarbejdelse nye og gennemgang af gamle ansættelsesbeviser
 • Rådgivning omkring barselsregler

Rekruttering

 • Hjælp til afklaring af stillingsbetegnelse og størrelse
 • Udformning af arbejdsbeskrivelser
 • Stillingsopslag

Oplæg og inspiration
Et mindre udbud af mulige oplæg til MR-møder. Oplæggene kan give MR inspiration og viden til overvejelser og videre arbejde i menighedsrådet. Eksempler til tema for et oplæg kunne være:

 • Kommunikation i menighedsrådsarbejdet
 • MR som arbejdsgiver
 • Hvordan kan vi arbejde i udvalg?
 • Frivillighed og professionalisme – Folkekirkens vilkår
 • Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Har I spørgsmål eller emner som I kunne tænke jer at arbejde med, så udarbejder jeg gerne et oplæg som passer til jer.

ERFA-grupper

I Ikast-Brande Provsti findes der ERFA-grupper for Kontaktpersoner
I en ERFA-gruppe samles en mindre gruppe fagfolk om en fælles faglig interesse, med det formål at udvikle deltagernes fagligt gennem erfaringsudveksling og videndeling.
 

Sidder I med spørgsmål eller udfordringer der ikke er inkluderet i de ovenstående punkter, er I selvfølgelig velkommen til at rette henvendelse – og så står vi klar til at hjælpe!
 

IKAST – BRANDE PROVSTI

Kirkegade 8, 7430 Ikast

tlf. 51185493

JALS@km.dk