Kontakt

Provst (kirkebogsfører) Jørgen Flemming Christensen

Hillerødsholmsalle 5, 3400 Hillerød
Tlf: 48249060
Provstiets officielle E-mail:
hilleroed.provsti@km.dk