Provstiudvalgsmøder

Provstiudvalget holder provstiudvalgsmøde ca. en gang om måneden.

Referat af møderne offentliggøres på siden herunder. Bilag kan rekvireres ved at kontakte provstisekretæren.

Kommende provstiudvalgsmøder

Mandag den 26. februar kl. 16.00

Onsdag den 20. marts kl. 16.00

Tirsdag den 9. april kl. 17.30

Tirsdag den 7. maj kl. 17.30

Torsdag den 30. maj kl. 17.30

Torsdag den 27. juni kl. 17.30

Torsdag den 15. august

Onsdag den 11. september 

Tirsdag den 8. oktober 

Torsdag den 7. november 

Onsdag den 4. december