Budgetsamråd

Offentligt budgetsamråd og offentligt budgetmøde

AALBORG NORDRE PROVSTI

PROVSTIUDVALGET

Klitgårdsvej 30, 9382 Tylstrup.

Tlf. 98 26 14 38

 

Tylstrup, den 16. juni 2021

 

 

 

Menighedsrådene i Aalborg Nordre provsti.

 

 

Vedr. offentligt budgetsamråd og offentligt budgetmøde.

 

Det offentlige budgetsamråd afholdes i Vadum sognegård, Ellehammersvej, Ellehammersvej 61, 9340 Vadum, onsdag den 31. august 2022 kl. 19.

Opmærksomheden henledes på, at menighedsrådene har pligt til at lade sig repræsentere på budgetsamrådet.

 

 

Dagsorden:

 

 

1. Belysning af de økonomiske forhold i provstiet og kommunen, herunder om beslutninger i det fælles budgetudvalg for de 4 provstier i Aalborg Kommune.

 

2. Orientering om provstiudvalgets beslutning vedr. budget for provstiudvalgskassen og 5 % - midlerne. Budgetbidrag for provstiudvalgskassen er lagt på dap til menighedsrådene sammen med denne dagsorden.

 

3. Gennemgang af provstiudvalgets oplæg vedr. kirkekassernes rammebevillinger til drift og bevillinger til anlæg i 2023.

 

4. Eventuelt.

 

 

 

Til orientering kan oplyses, at det offentlige budgetmøde med endelig fastsættelse af kirkekassernes rammebevillinger vedr. drift og bevillinger til anlæg afholdes i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup, tirsdag den 6. september 2022 kl. 15.30.

 

I forlængelse af det offentlige budgetmøde afholdes provstiudvalgets ordinære septembermøde, hvorfor sager, der ønskes behandlet, skal være indsendt til provstikontoret senest en uge før.

 

 

Med venlig hilsen

p.p.v.

 

 

Ole Rysgaard Madsen

Provst