1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Budgetsamråd

Offentligt budgetsamråd og offentligt budgetmøde

Vedr. offentligt budgetsamråd og offentligt budgetmøde.

 

Det offentlige budgetsamråd afholdes i Kirkens Hus, Kapelvej 2, 9400 Nørresundby, onsdag den 26. august 2020 kl. 19.

 

Opmærksomheden henledes på, at menighedsrådene har pligt til at lade sig repræsentere på budgetsamrådet.

 

Dagsorden:

 

1. Orientering om Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune v/ konsulenterne Inge Dalum Falkesgaard og Jens Rasmussen.

Tilbuddene fra Folkekirkens Skoletjeneste til skolerne i Aalborg Kommune har en høj kvalitet og bliver i vidt omfang ”revet væk”. Der er i høj grad tale om en succeshistorie, siden starten for 10 år siden. Der er grund til at glæde sig over de mange initiativer, der er sat i værk, og over den gode modtagelse, tilbuddet generelt har fået i skoleverdenen. Det er efterhånden rigtig mange skoleelever og lærere, der gennem et skoleår har en eller anden form for kontakt til vores skoletjeneste.

Provstiudvalget finder det vigtigt, at menighedsrådene er godt orienteret om arbejdet i skoletjenesten – og med til at dele succesoplevelserne. Derfor har vi bedt konsulenterne komme og fortælle om deres arbejde.

 

2. Belysning af de økonomiske forhold i provstiet og kommunen, herunder om beslutninger i det fælles budgetudvalg for de 4 provstier i Aalborg Kommune.

 

3. Orientering om provstiudvalgets beslutning vedr. budget for provstiudvalgskassen og 5 % - midlerne. Budgetbidrag for provstiudvalgskassen er lagt på dap til menighedsrådene sammen med denne dagsorden.

 

4. Gennemgang af provstiudvalgets oplæg vedr. kirkekassernes rammebevillinger til drift og bevillinger til anlæg i 2021.

 

5. Eventuelt.

 

Til orientering kan oplyses, at det offentlige budgetmøde med endelig fastsættelse af kirkekassernes rammebevillinger vedr. drift og bevillinger til anlæg afholdes i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup, tirsdag den 1. september 2020 kl. 15.00.

 

I forlængelse af det offentlige budgetmøde afholdes provstiudvalgets ordinære septembermøde, hvorfor sager, der ønskes behandlet, skal være indsendt til provstikontoret senest en uge før.

 

Med venlig hilsen

 

p.p.v.

Ole Rysgaard Madsen

Provst

Budgetbidrag 2021 PUK