Puljer

5%-pulje

Såfremt der opstår uforudsete udgifter, der ikke er taget højde for i budgettet, og hvor det ikke er muligt at anvende frie midler, så er der mulighed for at ansøge provstiudvalget om midler fra reservepuljen – også kaldet 5% midler. Det skal i ansøgningen præciseres, hvorfor udgiften er uforudset, da det er kriteriet for, at provstiudvalget kan behandle ansøgningen på næstfølgende provstiudvalgsmøde.

I vil efter provstiudvalgsmødet få enten tilsagn eller afslag på ansøgningen. Såfremt udgiften allerede er afholdt og lagt ud af kirkekassens midler, så kan I fremsende kopi af betalt faktura sammen med ansøgningen. Såfremt udgiften først kommer senere i kalenderåret, så vil bevillingen stå ”i bero” indtil I fremsender kopi af betalt faktura.

Puljen kan søges hele året.

Aktivitetspulje

Aktivitetspuljen skal give mulighed for finansiering af nye aktiviteter, som ikke er en del af budgettet. Der lægges fra provstiudvalgets side vægt på, at tilskud gives til projekter/aktiviteter, der udgør et samarbejde mellem to eller flere sogne.

Ansøgning til provstiudvalget indsendes via stege-vordingborg.provsti@km.dk og behandles på næstkommende provstiudvalgsmøde. NB! Der bevilges ikke aktivitetspuljemidler til annoncering.

Puljen kan søges hele året.

Energioptimeringspulje

Energioptimeringspuljen er oprettet i 2015 til finansiering af konkrete og rentable energibesparende tiltag. Der gives tilskud til alle former for energiforbedringer af bygninger, anlæg, installationer og styringer. Der gives tilskud til alle former for energibesparelser af både varme og el.

Projekter for energibesparende tiltag skal godkendes af provstiudvalget før igangsætning og udbetaling af puljemidler.

Puljen kan søges hele året.