1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nyt fra provstiet

Med udgangen af 2021 går provst Mette Magnusson på pension. Flere kriterier og forhold skal være opfyldt, ift. placeringen af den fremtidige provstestilling i provstiet. Drøftelser vedr. dette pågår i øjeblikket og vi ser frem til at melde ud, når der er nyt.

 

Der er indgået aftale mellem Vordingborg kommune og provstiets præster om, at konfirmation og konfirmationsforberedelse skal flyttes til 8. klassetrin. Aftalen blev endeligt vedtaget ved kommunalbestyrelsesmøde den 27. januar 2021. Aftalen træder i kraft ved skoleårets begyndelse 2022/23.