1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Information til præster

Befordring

Befordringsgodtgørelse godkendes den 5. i måneden.

Kørslerne indberettes af præster og godkendes af provsti efter gældende regler opstillet i "Vejledning om befordringsgodtgørelse" fra Roskilde Stift.

Er man i tvivl om, hvorvidt en kørsel kan betragtes som tjenstlig befordring, kan der rettes henvendelse til stiftskontoret for at få en forhåndstilkendegivelse.