1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Puljer

5%-pulje

Såfremt der opstår uforudsete udgifter, der ikke er taget højde for i budgettet, og hvor det ikke er muligt at anvende frie midler, hvis de er disponerede til andet jf. regnskab og budget, så er der mulighed for at ansøge provstiudvalget om midler fra reservepuljen – også kaldet 5% midler. Det skal i ansøgningen præciseres, hvorfor udgiften er uforudset, da det er kriteriet for, at provstiudvalget kan behandle ansøgningen på næstfølgende provstiudvalgsmøde.

 

I vil efter provstiudvalgsmødet få enten tilsagn eller afslag på ansøgningen. Såfremt udgiften allerede er afholdt og lagt ud af kirkekassens midler, så kan I fremsende kopi af betalt faktura sammen med ansøgningen. Såfremt udgiften først kommer senere i kalenderåret, så vil bevillingen stå ”i bero” indtil I fremsender kopi af betalt faktura.

Ansøgningsskema til 5%-pulje

Aktivitetspulje

I 2020 er der i Stege-Vordingborg Provsti afsat kr. 100.000 til Aktivitetspuljen.

Aktivitetspuljen skal sikre finansiering af nye aktiviteter, som ikke er en del af budgettet.

 

Der lægges vægt på, at tilskud fortrinsvis gives til:

 

- Nye projekter/aktiviteter

 

- Projekter/aktiviteter der udgør et samarbejde mellem flere sogne

 

Ansøgning til provstiudvalget indsendes via stege-vordingborg.provsti@km.dk og behandles på næstkommende provstiudvalgsmøde. NB! Der bevilges ikke aktivitetspuljemidler til annoncering.

 

 

Ansøgningsskema til Aktivitetspulje

Energioptimeringspulje

Energioptimeringspuljen er oprettet i 2015 til finansiering af konkrete og rentable energibesparende tiltag. Der gives tilskud til alle former for energiforbedringer af bygninger, anlæg, installationer og styringer. Der gives tilskud til alle former for energibesparelser af både varme og el.

 

Projekter for energibesparende tiltag skal godkendes af provstiudvalget før igangsætning og udbetaling af puljemidler.

 

Puljen kan søges hele året.