1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

VEJLEDNINGER OG REGLER

BEKENDTGØRELSE AF LOV OM FOLKEKIRKENS DRIFT OG ØKONOMI se her:

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx

 

BEKENDTGØRELSE OM VALG TIL PROVSTIUDVALG OG STIFTSRÅD se her:

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx

BEKENDTGØRELSE OM FOLKEKIRKENS KIRKEBYGNINGER OG KIRKEGÅRDE se her:

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx

BEKENDTGØRELSE OM VALG TIL MENIGHEDSRÅD se her:

www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx