Provstiet samt Provstikontoret

Provst Sophie Juel

Sophie Juel er fra 1. maj 2022 udnævnt som ny provst i Frederiksværk Provsti.

Sophie kommer fra et embede som sognepræst(kbf) i Vipperød Sogn ved Holbæk og har tidligere været præst i Nordborg og Oksbøl sogne på Als. Sophie er født og opvokset i Rungsted Kyst.

Provstiet omfatter alle sogne i Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune. Ud over provsteembedet er provsten samtidig sognepræst i Helsinge-Valby pastorat, Gribskov kommune. Provsteembedet er geografisk placeret i Helsinge pastorat.

Provstikontoret er beliggende på Frederiksborgvej 4 st., 3200 Helsinge, hvor provsten vil være at træffe efter aftale.

 

Provstikontoret

Provstikontoret kan kontaktes på telefon 4839 1599; tirsdag til torsdag kl. 9.00 - kl. 15.00 og fredag kl. 9.00 - kl. 13.00. Der tages forbehold for ferie og fravær. Provst/Provstisekretærer træffes på adressen efter aftale.

Post til provstiudvalget og provstikontoret sendes til e-mail: frederiksvaerk.provsti@km.dk

Benyttes Post Nord fremsendes post til Frederiksværk Provsti, Frederiksborgvej 4 st., 3200 Helsinge.

 

Om provstiudvalget

Provstiudvalgsperioden er 1. november 2021 - 31. oktober 2025

Provstiudvalget består af 8 medlemmer; provsten der er født medlem, 1 valgt præsterepræsentant for provstiets præster, samt 6 valgte menighedsrepræsentanter for provstiets menighedsråd.

 

Provstiudvalget vælger i sin midte en repræsentant for Områdeorganistordningen.

 

Provstiudvalgets repræsentant i Kirke-skoletjenesten: Provsten er iht. Kirke-skoletjenestens vedtægt provstiudvalgets medlem af bestyrelsen. Provsten er sognepræst i Helsinge- og Valby sogne, samt født medlem af hhv. Helsinge- og Valby menighedsråd.

 

Helsingør Stiftsråd

Provstiets repræsentant i Helsingør Stiftsråd: Poul Erik Kandrup (Medlem af Villingerød Menighedsråd). E-mail pekandrup@get2net.dk