Kirke-skoletjenesten i Frederiksværk provsti

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederiksværk Provsti udvikler med afsæt i religionsfaget tværfaglige projekter og temabaserede undervisningsoplæg til brug i Folkeskolen. Desuden afholdes inspirationskurser for lærere, præster, organister og sognemedhjælpere. Alle tilbud udbydes gratis til skoler i Frederiksværk Provsti, der dækker Halsnæs og Gribskov kommuner.

Formålet med Skoletjenestens tilbud er at inspirere lærerne til en spændende og aktuel undervisning om kristendom, etik og livsfilosofi med udblik til ikke-kristne religioner og livsopfattelser.

Skoletjenesten sigter mod et bredt skole-kirkesamarbejde, hvor fag som eksempelvis dansk, billedkunst, historie, biologi og musik kan indgå i de enkelte projekter sammen med religionsfaget og dermed bidrage med forskellige vinkler på og tydninger af de grundlæggende tilværelsesspørgsmål, der tematiseres i et projektforløb.

Samarbejdet foregår på skolens præmisser og er målrettet alle elever uanset kulturel eller religiøs baggrund. Det er skoletjenestens hensigt gennem skole-kirkesamarbejdet at give alle elever mulighed for at få viden om og kendskab til den kristne kulturarv, der udgør en vigtig del af det danske samfund.

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederiksværk provsti er med i det landsdækkende netværk af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirkesamarbejder.

Ring eller skriv til kirke-skole tjenestens konsulent:

Mette Klinkby Berndsen

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederiksværk Provsti

Post: Sygehusvej 5, Esbønderup, 3230 Græsted

Kontor: Sct. Laurentius Huset, bagerstrædet 6, Esbønderup, 3230 Græsted

Telefon: 2048 8188. E-mail: mette@fsfp.dk

Vil du vide mere om kirke-skole tjenesten, så besøg deres hjemmeside på følgende link: www.fsfp.dk

Formand for kirke-skole tjenestens bestyrelse: Sognepræst Else Rosenlund Korsholm, erk@km.dk.

Provstiudvalgets repræsentant i Kirke-skoletjenesten

Annelise Bech (Ølsted menighedsråd) er provstiudvalgets repræsentant i Kirke-skoletjenesten.