1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Budgetudvalget i Århus

Om Budgetudvalget i Aarhus

Provstiudvalget for Aarhus Søndre Provsti udgør sammen med provstiudvalgene for de tre øvrige provstier i Aarhus Kommune det fælles budgetudvalg i Århus.

Budgetudvalget holder møde ca. en gang i kvartalet. Aarhus Vestre Provsti er budgetprovsti, og møderne indkaldes derfor af provsten for Aarhus Vestre Provsti.

 

I 2022 afholdes følgende møder:

 

Tirsdag 18/1.22 kl. 16.00-18.30 BU-møde i Søndre Provsti

Tirsdag 31/5.22 kl. 16.00-18.30 BU-møde i Domprovstiet

Onsdag 31/8.22 kl. 16.00-18.30 BU-møde i Vestre Provsti

Onsdag 23/11.22 kl. 16.00-18.30 BU-møde i Nordre Provsti

 

Referat af møderne offentliggøres herunder.

 

Referater af budgetudvalgsmøder 2022