Budgetudvalget i Århus

Om Budgetudvalget i Aarhus

Provstiudvalget for Aarhus Søndre Provsti udgør sammen med provstiudvalgene for de tre øvrige provstier i Aarhus Kommune det fælles budgetudvalg i Århus.

Budgetudvalget holder møde ca. en gang i kvartalet. Provsten for Aarhus Vestre Provsti er budgetprovst for det samlede Århus og indkalder derfor møderne.

 

I 2023 afholdes følgende møder:

 

Torsdag 19/1 23 kl. 16.00-18.30 BU-møde i Søndre Provsti

Torsdag 27/4 23 kl. 16.00-18.30 BU-møde i Domprovstiet

Tirsdag 29/8 23 kl. 16.00-18.30 BU-møde i Vestre Provsti

Torsdag 23/11 23 kl. 16.00-18.30 BU-møde i Nordre Provsti

 

Referat af møderne offentliggøres herunder.

 

Referater af budgetudvalgsmøder 2023