Databeskyttelse

Sådan behandler Aarhus Søndre Provsti dine personlige oplysninger

Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med denne indsamling.

 

Sådan arbejder vi

Når vi modtager en henvendelse, vurderer vi, om det er en henvendelse, der ifølge offentlighedsloven skal journaliseres. Er det tilfældet, vil den blive arkiveret via vores journalsystem. Hvis henvendelsen ikke journaliseres, vil den blive slettet efter 3 måneder, med mindre den stadig er aktuel.

 

Videregivelse

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål. Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores myndighedsopgaver. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, herunder SKAT.

Vi overfører ikke data uden for EU.

De systemer, vi bruger til behandling af persondata, sikres via Folkekirkens IT, der løbende udvikler sikkerhedspolitikker og procedurer for at garantere, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

 

Dine rettigheder

Efter persondataforordningen har personer, der registreres, nogle rettigheder. Som registreret har du således blandt andet følgende rettigheder:

• Ret til orientering – du har ret til at blive orienteret om, hvilke personoplysninger oplysninger vi har modtaget.

• ret til indsigt – du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig og få en række oplysninger om behandlingen

• ret til berigtigelse – du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet

• ret til sletning eller "retten til at blive glemt" – du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt

• ret til begrænsning af behandling – du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt

• ret til dataportabilitet – du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden

• ret til indsigelse – du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger

• ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling herunder profilering.

 

Dataansvarlig

Aarhus Søndre Provsti, Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg, cvr. nr. 21113042 er dataansvarlig for oplysninger, som modtages. Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Vores kontaktoplysninger er:

Telefon: 86 27 77 30

Mail: aarhussoendre.provsti@km.dk

 

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen telefon: 3392 3390

mail: databeskyttelsesraadgiver@km.dk

 

Hvis du ønsker indsigt i en sag, hvor vi har registreret oplysninger om dig, kan du skrive til os på adressen:

Aarhus Søndre Provsti

Hjulbjergvej 175

8270 Højbjerg

Mail: aarhussoendre.provsti@km.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Denne orientering er senest opdateret i november 2020 og vil løbende blive opdateret efter gældende regler og praksis samt i overensstemmelse med justeringer i vores forretningsgange.