Kirkegårdstakster

Fredningstid

Fredningsperioden for kistebegravelser er 20-25 eller 30 år, afhængig af jordbundsforholdene på de enkelte kirkegårde.

Fredningsperioden for urnebegravelser er 10-15 år, afhængig af jordbundsforholdene på de enkelte kirkegårde.

 

Erhvervelse af gravsted

Erhvervelse og fornyelse af et gravsted er gratis for medlemmer af Folkekirken.

Ikke-medlemmer skal derimod betale for erhvervelsen.

 

Gravkastning og urnenedsættelse

Gravkastning er beregnes uden moms og koster pr. 1. januar 2021:

Gravkastning 5.929 kr.

Urnenedsættelse 732 kr.

 

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder

Som gravstedsejer er man forpligtet til at holde gravstedet rent. Såfremt man ønsker hjælp fra kirkegårdens personale, kan man købe ydelsen på de enkelte kirkegårde.

Kirkegårdenes personale tilbyder også at granpynte gravstederne til jul og/eller plante forårs- og sommerblomster mod betaling.

Enkelte gravstedstyper er forbundet med nogle obligatoriske ydelser for gravstedsindehaveren. Har man gravsted i plæne betaler man følgende for obligatorisk vedligeholdelse af gravstedet.

På alle gravsteder betales der for vedligeholdelse af den hæk eller de kantsten, der omkranser gravstedet.

 

Priser

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune har med virkning pr. 1. januar 2021 genberegnet kirkegårdstaksterne gældende for folkekirkens kirkegårde.

Kirkegårdstakster skal følge de statslige regler for beregning af gebyrer, og skal genberegnes mindst hvert 4. år. Taksterne skal også være ensartede for alle folkekirkens kirkegårde i Aarhus.

Taksterne er omkostningsberegnet på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger, tids- og materialeforbruget på udvalgte kirkegårde i provstierne og svarer til den pris, der faktisk er forbundet med ydelserne på kirkegårdene.

Taksterne reguleres hvert år i forhold til prisforbrugerindekset således, at priserne følger den øvrige prisudvikling i samfundet.

Takstbladet er generelt. Derfor varierer det, hvilke ydelser der tilbydes på de enkelte kirkegårde.

Kontakt derfor kirkegårdsadministrationen i dit sogn for at få oplysninger om eksakte ydelser og lokale takster på kirkegården.