Budgetudvalgsmøder

Om budgetudvalget

Provstiudvalget for Aarhus Domprovsti udgør sammen med provstiudvalgene for de tre øvrige provstier i Aarhus Kommune det fælles budgetudvalg for kommunen.

Budgetudvalget holder møde ca. en gang i kvartalet. Aarhus Vestre Provsti er budgetprovsti, og møderne indkaldes derfor af provsten for Aarhus Vestre Provsti.

Referat af møderne offentliggøres fra 2021 på siden herunder.