Budgetudvalget

Om Budgetudvalget i Aarhus

Provstiudvalget for Aarhus Søndre Provsti udgør sammen med provstiudvalgene for de tre øvrige provstier i Aarhus Kommune det fælles budgetudvalg for kommunen.

 

Budgetudvalget holder møde ca. en gang i kvartalet. Aarhus Vestre Provsti er budgetprovsti, og møderne indkaldes derfor af provsten for Aarhus Vestre Provsti.

 

Referat af møderne offentliggøres fra 2021 på siden herunder.

 

Planlagte møder i 2022 er følgende:

Tirsdag d. 18/1-22 kl. 16.00 i Søndre Provsti

Tirsdag d. 31/5-22 kl. 16.00 i Domprovstiet

Onsdag d. 31/8-22 kl. 16.00 i Vestre Provsti

Onsdag d. 23/11-22 kl. 16.00 i Nordre Provsti

Forretningsorden for Budgetudvalget - sep. 2021